Competent advies
info@lascenter.be
+32 (0)11 22 17 50
Meer dan 200.000 artikelen
 

Herroepingsrecht

Wettelijk herroepingsrecht

Zichttermijn en uitzonderingen

Voor de meeste producten die door Las Center worden verkocht geldt een wettelijke zichttermijn van 14 kalenderdagen. Voor sommige producten geldt er geen zichttermijn, of verliest u het recht om het product te retourneren als gevolg van een bepaalde handeling. Meer informatie over welke productcategorieën uitgezonderd zijn,  vindt u in de paragraaf uitzonderingen op het herroepingsrecht hieronder.
Het zichttermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) het product in ontvangst heeft genomen. In het geval waarbij meerdere producten besteld zijn, gaat de zichttermijn pas in op de dag nadat u het laatste product hebt ontvangen. Tijdens de zichttermijn mag u het product enkel bekijken en beoordelen zoals u dat in een fysieke winkel zou doen. Mocht u gedurende de zichttermijn verder zijn gegaan dan nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen, dan bent u verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering die daardoor is ontstaan en is Las Center gerechtigd dit waardeverlies te verrekenen met de bedragen die wij aan u terug zouden moeten betalen. Het is dan ook belangrijk dat u het product tijdens de zichttermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt. We verzoeken u ook de producten altijd te retourneren in hun originele verpakking, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.
Let op: het wettelijke herroepingsrecht geldt alleen als u de aankoop als consument hebt gedaan.

Hoe u gebruik kunt maken van u herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien u ons voor het verstrijken van de zichttermijn op de hoogte te stellen van u beslissing dat u de aankoop wilt herroepen. u kunt dit op verschillende manieren kenbaar maken:
1. Via onze webchat
2. Door ons een email te sturen naar info@lascenter.be

Wij hebben liever dat u gebruikmaakt van een van de bovenstaande opties.

3. Of door een andere ondubbelzinnige verklaring te sturen naar Las Center naar: Las Center BVBA, Gouverneur Verwilghensingel 22, 3500 Hasselt, België.

Voor de gevallen waarin u op de website van Las Center de mogelijkheid gebruikt om aan te geven dat u gebruik maakt van u herroepingsrecht, zullen wij u onverwijld via een veilige gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Terugbetaling na herroeping

Als u de overeenkomst herroept ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan (voor het gedeelte waar de herroeping betrekking op heeft) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. We mogen de terugbetaling overigens wel uitstellen tot we het product retour hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u deze hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk moment zich het eerste voordoet. Wij betalen u altijd terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij samen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Bijvoorbeeld als u in plaats van terugbetaling een voucher van ons accepteert. Er worden in ieder geval geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling.

Terugsturen producten en retourkosten

Na herroeping dien u de betreffende producten zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u de herroeping kenbaar hebt gemaakt terug te sturen. u hebt aan deze verplichting voldaan als u de betreffende producten terugstuurt voordat deze periode van 14 kalenderdagen is verstreken. Het product kun u terugsturen naar het volgende retouradres: Las Center, Gouverneur Verwilghensingel 22, 3500 Hasselt, België.

Voor producten die niet met de reguliere post teruggezonden kunnen worden (bijv. lastoestellen), moet u rekening houden met verzendkosten die worden gehanteerd door verschillende (ophaal-) en bezorgdiensten. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR 250,00. De kosten voor het terugzenden van goederen (via reguliere post of anderszins) komen volledig voor uw eigen rekening.

Let op: als u de producten terugstuurt en nog niet aan ons hebt aangegeven dat u gebruikmaakt van herroepingsrecht, dan dien u het retourpakket te voorzien van een verklaring waaruit dit duidelijk blijkt. Geef op de verpakking dan ook aan dat het een retour als gevolg van herroeping betreft. We ontvangen graag het verzendbewijs inclusief het track & tracenummer indien u gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht.

Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van:
- producten die als zakelijk consument zijn aangekocht;
- maatwerkproducten of producten die duidelijk voor een specifieke toepassing bestemd zijn (denk aan kabels op lengte, aanpassingen aan lastoestellen, samengestelde producten)

 
 


Privacybeleid