ST FERDINAND


ST FERDINAND – Lascabines en lasrook afzuiging

ST FERDINAND:
Wat op het eerste zicht een simpele installatie zou worden is sterk bemoeilijkt door het zeer lage plafond in de lasafdeling. Aan het plaatsen van het leidingwerk voor de afzuiging is veel denk en tekenwerk vooraf gegaan.
Wij hebben samen met de leerkrachten en technisch verantwoordelijken van de school geopteerd voor het plaatsen van de cabines aan één zijde van het lokaal. Al deze cabines hebben we uitgerust met telescopische armen met gemotoriseerde kleppen. In het midden van het lokaal hebben we omwille van het lage plafond geopteerd voor vier “low sealing” armen van 4 meter waarmee men bijna de volledige lasafdeling kan bereiken. Een filterinstallatie ICP van 8000 m³, die we buiten het lokaal opgesteld hebben, zorgt voor de nodige zuivering van de afgezogen dampen.

Dit project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze partners:
- Air Liquide Welding
- ERP

Interscience Log
Gerealiseerd project:
Plaatsen van lascabines en lasrook afzuiging in de lasafdeling